Ga naar inhoud Ga naar menu
Ga naar zoeken
Logo van website De Entree

Onderwijs

Onderwijs

De meeste zaken die met het onderwijs te maken hebben worden geregeld op school en door de school. Er is een samenwerkingsverband voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs waar uw school terecht kan met vragen als zij vastlopen in het onderwijs voor uw zoon of dochter. Bijvoorbeeld als er sprake is van aanhoudende lees- en spellingproblemen.

Indien uw vragen over uw kind op school niet specifiek onderwijs gerelateerd zijn maar juist zorg gerelateerd, dan is er een schoolcontactpersoon (schoolmaatschappelijk werker). Zij kan met school, u en uw kind in gesprek om mee te kijken wat er nodig is om de situatie te verbeteren. Indien nodig kan zij verwijzen naar De Entree en waar nodig schakelt zij ketenpartners in om deze zorg te leveren.

Jongeren en werk of uitkering

Ook voor jongeren die vragen of ondersteuning nodig hebben in het kader van school, werk of uitkering, kan de gemeente iets betekenen. Dit kan via Jongerenpunt Midden Brabant maar je melden bij de Entree is uiteraard ook mogelijk. Dan kan de juiste professional voor jou worden ingeschakeld.

Heeft u vragen? Neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op​​​​​​​ of maak gebruik van onze inloopspreekuren. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing en waar nodig schakelen we professionele hulp in van onze partnerorganisaties. U kunt natuurlijk ook terecht voor informatie en advies.

Contactgegevens

Telefoon: 14 0162

E-mail: entree@dongen.nl