Ga naar inhoud Ga naar menu
Ga naar zoeken
Logo van website De Entree

Over ons

De Entree

Met uiteenlopende dilemma's en vragen op het gebied van werk, inkomen en zorg kunt u terecht bij De Entree. U kunt binnenlopen zonder afspraak of telefonisch of per e-mail contact opnemen om een afspraak te maken. Bij De Entree heerst een warme, huiselijke sfeer. Het is een plek waar iedere inwoner met een (hulp)vraag op het gebied van werk, inkomen of zorg welkom is. Iedereen kan gewoon binnen lopen, zonder daarbij een drempel te ervaren. Samen met u bekijken we uw vraag en waar nodig schakelen we professionele hulp in vanuit de gemeente Dongen zelf of vanuit onze partnerorganisaties.

Hoe werkt het?

U kunt zonder afspraak binnenlopen bij De Entree. U wordt door een gastvrouw of -heer ontvangen. U kunt uw vraag stellen en dan wordt er direct gekeken of er iemand beschikbaar is die u te woord kan staan. Ondertussen krijgt u een kopje koffie of thee aangeboden en u kunt even plaatsnemen in een van de zitjes, of aan de grote tafel in de 'huiskamer'. Zodra een van onze medewerkers beschikbaar is, gaat u met hem/haar in gesprek om uw vraag te bespreken.

Sociale Kaart Dongen

Bij de Entree werken we samen met een aantal vast samenwerkingspartners. Deze worden hieronder voorgesteld. Alle aanbieders op het gebied van leven, geldzaken, gezondheid en veiligheid vindt u in de Sociale Kaart Dongen. 

Partners bij De Entree

Binnen De Entree werken we samen met vaste partners. Hieronder lees je meer over deze partners.

IMW

U kunt bij het IMW (Instituut voor Maatschappelijk Werk) terecht met vragen of problemen waar u zelf of met hulp uit uw omgeving niet uitkomt. Bijvoorbeeld op het gebied van opvoeding, echtscheiding, geldproblemen of huiselijk geweld.

Kijk voor meer informatie over het IMW op https://www.imwtilburg.nl/.

MEE

De professionele cliëntondersteuners van MEE hebben veel ervaring met het ondersteunen van mensen met een beperking of chronische ziekte en de ondersteuning van hun naasten. Heeft u vragen over de Wet langdurige zorg (Wlz) en woont u in Dongen? Dan kunt u terecht bij het Wlz-spreekuur van MEE bij De Entree. Het spreekuur in Dongen is iedere eerste donderdag van de maand tussen 10.00  – 12.00 uur (m.u.v. feestdagen. Tijdens schoolvakanties kan de planning afwijken).

Kijk voor meer informatie over MEE op https://www.mee.nl/.

ContourdeTwern

ContourdeTwern Dongen zet zich samen met vrijwilligers, bewoners en maatschappelijke partners in voor de leefbaarheid en het welzijn in onze gemeente. ContourdeTwern verbindt mensen en doet dat vanuit de eigen kracht van de inwoners. Voor degenen die extra hulp nodig hebben, organiseert ContourdeTwern (professionele) ondersteuning en begeleiding voor jong en oud. Voorbeelden van diensten die ContourdeTwern aanbiedt vrijwilligersinformatiepunten, mantelzorgondersteuning en praktische hulp in het om het huis. 

Kijk voor meer informatie over ContourdeTwern op https://www.contourdetwern.nl/

SWOD

SWOD (Stichting Welzijn Ouderen Dongen) draagt op verschillende manieren bij aan het bevorderen van het welzijn van ouderen. SWOD biedt een groot aantal diensten aan. U kunt denken aan sociale en professionele alarmopvolging, advies en informatie op allerlei vlakken en ondersteuning bij het invullen van formulieren. De hulp is gratis en u hoeft geen lid te zijn. Bovendien is er onder andere een ruim aanbod van bewegingsactiviteiten, eetpunten in de wijk, een maaltijddienst en zomer- en winteractiviteiten. 

Kijk voor meer informatie over SWOD op http://www.swodongen.nl/.

Casade

Fijn en betaalbaar wonen voor mensen met een bescheiden inkomen in de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Dat is waar Casade voor zorgt. Casade sluit al hun 11.500 huizen aan op de woonbehoeftes van de huurders én op een duurzame toekomst. Ook werkt Casade in de buurten aan een prettige leefomgeving.

Kijk voor meer informatie over Casade op https://www.casade.nl/.

GGD

De GGD zet zich iedere dag in om iedereen zo gezond en veilig mogelijk te laten opgroeien en leven. Ze houden de gezondheid in de regio scherp in de gaten, moedigen gezond gedrag aan en beschermen inwoners tegen besmettelijke ziektes. Hiervoor werken zij intensief samen met de gemeente en partners. 

Kijk voor meer informatie over de GGD op https://www.ggdhvb.nl/.

Thebe

Thebe levert professionele zorg die nodig is om langer thuis te kunnen blijven wonen. Denk aan ondersteunen en begeleiden met persoonlijke verzorging of het overnemen van specifieke handelingen zoals wondzorg of katheterzorg. U krijgt zorg van een professioneel opgeleid team van verzorgenden en verpleegkundigen met kennis over onder andere dementie, hartfalen, COPD, wondzorg en palliatieve zorg.

Kijk voor meer informatie over Thebe op https://www.thebe.nl/.