Logo van website De Entree

Over ons

Met uiteenlopende dilemma's en vragen op het gebied van werk, inkomen en zorg kunt u terecht bij De Entree. U kunt binnenlopen zonder afspraak of telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken. Mailt u liever? Ook dat is mogelijk. Samen met u bekijken we uw vraag en waar nodig schakelen we professionele hulp in vanuit de gemeente Dongen zelf of vanuit onze partnerorganisaties.

Waarom De Entree?

De belangrijkste aanleiding voor het ontstaan van De Entree was dat de zorgstructuur in de gemeente Dongen versnipperd was. Cliënten konden daardoor niet goed de weg richting zorg en ondersteuning vinden. De nieuwe toegang in de vorm van De Entree is daarom gebaseerd op de behoeften en verantwoordelijkheden van de inwoners en de maatschappelijke organisaties.

Waar?

De Entree is gevestigd op de begane grond van Hoge Ham 104 (tegenover de Rabobank). Er heerst een warme, huiselijke sfeer. Het is een plek waar iedere inwoner met een (hulp)vraag op het gebied van werk, inkomen of zorg welkom is. Iedereen kan gewoon binnen lopen, zonder daarbij een drempel te ervaren. De ingang vindt u aan Hoge Ham 104. Uiteraard is De Entree goed toegankelijk voor minder validen. Parkeren kan aan de achterzijde van het pand. Via de achterkant is tevens de minder validen ingang bereikbaar.

Hoe werkt het bij De Entree?

U loopt binnen bij De Entree. Dit kan zonder afspraak. U wordt door een gastvrouw (of heer) ontvangen. U kunt uw vraag stellen en dan wordt er direct gekeken of er iemand beschikbaar is die u te woord kan staan. Ondertussen krijgt u een kopje koffie of thee aangeboden en u kunt even plaatsnemen in een van de zitjes, of aan de grote tafel in de 'huiskamer' van De Entree. Zodra een van onze vaste 'De Entree' medewerkers beschikbaar is, gaat u met hem/haar in gesprek om uw vraag te bespreken.

Partners bij De Entree

IMW

U kunt bij het IMW (Instituut voor Maatschappelijk Werk) terecht met vragen of problemen waar u zelf of met hulp uit uw omgeving niet uitkomt. Bijvoorbeeld op het gebied van opvoeding, echtscheiding, geldproblemen of huiselijk geweld.
De medewerker van het IMW kijkt samen met u wat uw problemen zijn en hoe u ze kunt oplossen. We bespreken samen welke mensen in uw omgeving kunnen meedenken en u kunnen ondersteunen. Vaak is de eerste stap deelname aan een Eigen Kracht Groep. U gaat dan, samen met een aantal andere mensen, direct aan de slag met uw hulpvraag. Indien nodig volgt hierna nog verdere ondersteuning van een hulpverlener van het IMW.
U krijgt bij ons één contactpersoon en wordt niet van het kastje naar de muur gestuurd. Als blijkt dat er extra hulp of ondersteuning nodig is dan regelen we dat.

MEE

Als u of een gezinslid een zorg- of hulpvraag heeft, kan het soms lastig zijn om uw weg te vinden in het woud van regels en voorzieningen. Als u hierbij hulp nodig heeft, dan kunt u terecht bij MEE. De professionele cliëntondersteuners van MEE hebben veel ervaring met het ondersteunen van mensen met een beperking of chronische ziekte en de ondersteuning van hun naasten. Zij weten waar u tegenaan loopt en zijn bekend met de regels en wetten zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Participatiewet, Wet Langdurige Zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw). Ze gaan uit van wat u nodig heeft om zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk te zijn. Als het kan met hulp van uw familie, vrienden en andere betrokkenen. U heeft geen doorverwijzing of indicatie nodig om gebruik te maken van cliëntondersteuning. Bovendien is de ondersteuning gratis. MEE maakt meedoen mogelijk.

Heeft u vragen over de Wet langdurige zorg (Wlz) en woont u in Dongen? Dan kunt u terecht bij het Wlz-spreekuur van MEE bij De Entree. Het spreekuur in Dongen is iedere eerste donderdag van de maand tussen 10.00  – 12.00 uur (m.u.v. feestdagen. Tijdens schoolvakanties kan de planning afwijken).

ContourdeTwern

ContourdeTwern Dongen zet zich samen met vrijwilligers, bewoners en maatschappelijke partners in voor de leefbaarheid en het welzijn in onze gemeente. Wij streven naar een gemeente waarin mensen mee doen en voor elkaar klaar staan. Ons uitgangspunt is: "Iedereen telt mee, iedereen doet mee".
We versterken en verbinden mensen en doen dat vanuit de eigen kracht van inwoners. Voor degenen die extra hulp nodig hebben, organiseren we (professionele) ondersteuning en begeleiding. Dat doen we voor jong en oud.
Om onze ambitie waar te maken zetten wij de volgende diensten in:

  • vrijwilligersinformatiepunt
  • jongerenwerk
  • buurtwerk
  • ondersteuning bij financiën
  • praktische hulp in en om huis
  • mantelzorgondersteuning
  • participatie van kwetsbare burgers
  • zorg bij mensen thuis (maatjes en respijtzorg)

SWOD

SWOD is de afkorting van Stichting Welzijn Ouderen Dongen. De stichting draagt op verschillende manieren bij aan het bevorderen van het welzijn van ouderen in de gemeente Dongen. SWOD biedt een groot aantal diensten aan. U kunt denken aan sociale en professionele alarmopvolging, advies en informatie op allerlei vlakken en ondersteuning bij het invullen van formulieren. U kunt terecht bij de cliëntondersteuners of ouderenadviseurs als u behoeft heeft aan iemand die u helpt bij het doen van een aanvraag of u advies geeft. De hulp is gratis en u hoeft geen lid te zijn. Bovendien is er onder andere een ruim aanbod van bewegingsactiviteiten, eetpunten in de wijk, een maaltijddienst en SWOD stimuleert ontmoetingen door zomer- en winteractiviteiten te organiseren.

Casade

Wie is Casade? Wij zijn een wooncorporatie die werkt aan prettig wonen voor mensen met een bescheiden inkomen in de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Betaalbaar én fijn wonen voor onze doelgroep: daar doen we het voor.
Casade bezit 11.000 woningen en vindt het belangrijk om die woningen aan te sluiten op de woonbehoeftes van de huurders. Naast die vastgoedopgave werken we ook nadrukkelijk aan de leefbaarheid in ons werkgebied.
Onze dienstverlening is betrouwbaar, professioneel en persoonlijk. We zijn voortdurend in dialoog met onze omgeving en spelen actief in op maatschappelijke en politieke veranderingen. Daarbij werken we efficiënt en transparant en ondernemen we duurzaam. Onze huurder staat centraal bij alles wat we doen. We bouwen voortdurend aan een organisatie waarvan huurders zeggen: ‘Zo wil ik wonen’. 

Kernwaarden: Lokaal betrokken. Verbonden. Duurzaam. Vertrouwen. Resultaatgericht. Dat zijn de kernwaarden die het DNA van Casade bepalen.

GGD

Hoe kan ik…? Waar kan ik terecht voor…? Ik wil… Hoe pak ik dat aan? Met deze vragen – en meer -  kun je bij de GGD Hart voor Brabant terecht. 
Gezondheid is belangrijk. Zo niet het belangrijkste in ons leven. Steeds meer mensen gaan bewuster om met gezondheid. Natuurlijk beslis je zelf hoe jij dat doet. Wist je dat wij je daarbij kunnen adviseren? Wij zetten ons iedere dag in om iedereen zo gezond en veilig mogelijk te laten opgroeien en leven. We houden de gezondheid in de regio scherp in de gaten, moedigen gezond gedrag aan en beschermen inwoners tegen besmettelijke ziektes. Dat doen we niet alleen. Hiervoor werken we intensief samen met de gemeente en onze partners. En ook met jou en alle andere inwoners van de regio. Samen beschermen en bouwen we aan een gezonde omgeving!
Ouders met kinderen van 0-19 jaar kunnen bij ons terecht op dinsdagmiddag tijdens het inloopspreekuur van 13.30-14.30 uur Mgr Schaepmanlaan 25 in Dongen. Telefoon: 0900-4636443.

Thebe

Heeft u hulp nodig bij de persoonlijke verzorging of heeft u door een ziekte of aandoening verpleegkundige zorg nodig? Dan kunt u daarvoor bij Thebe terecht. Wij leveren de professionele zorg die nodig is om langer thuis te kunnen blijven wonen. Deze zorg bestaat niet alleen uit ondersteunen en begeleiden met bijvoorbeeld de persoonlijke verzorging, maar ook het overnemen van specifieke handelingen bestaat tot de mogelijkheden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Wondzorg of Katheterzorg. 
U krijgt zorg van een professioneel opgeleid team van verzorgenden en verpleegkundigen, dat door jarenlange ervaring beschikt over veel kennis van de meest voorkomende aandoeningen zoals Dementie & Hartfalen. Bij Thebe werken ook verpleegkundigen die speciale expertise hebben op het gebied van COPD, Wondzorg en Palliatieve zorg.

Wij werken samen met u en de mensen om u heen aan de hoogst haalbare kwaliteit van leven. Daarbij zoeken we naar mogelijkheden om uw zelfredzaamheid en de verbinding met uw leefomgeving te versterken. Wij blijven steeds met u kijken naar wat u zelf (nog) kunt en waarbij wij moeten ondersteunen.

Als u nog geen zorg ontvangt, kunt u contact opnemen met ons Servicecentrum die voor u een gesprek aanvraagt met de wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige stelt u tijdens het gesprek vragen waaruit blijkt of en welke zorg u nodig heeft. Als blijkt dat u zorg nodig heeft, vragen wij de indicatie aan op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hierbij worden alle kosten vergoed door uw zorgverzekeraar. Uw eigen risico wordt niet gebruikt. Telefoonnummer Thebe Wijkverpleging (088-117 74 30).