Logo van website De Entree

Wonen

Wonen

Het is belangrijk dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving. Als u daarbij problemen ondervindt door ziekte, handicap of ouderdomsklachten, kunnen wij u helpen bij het vinden van een oplossing. Zijn er dingen in het huishouden die u vanwege een beperking niet meer zelf kunt doen en waarmee anderen u ook niet kunnen helpen? Dan heeft u wellicht recht op hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).  

Het kan ook zijn dat u dreigt uw woning te verliezen door bijvoorbeeld een huurachterstand. Als u tijdig aan de bel trekt kunnen we samen met u bekijken hoe u dit kunt voorkomen.

Met deze vragen en meer kunt u terecht bij De Entree. U kunt binnen lopen zonder afspraak of telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing en waar nodig schakelen we professionele hulp in van onze partnerorganisaties. U kunt natuurlijk ook terecht voor informatie en advies.

Contact gegevens

Bezoekadres: Hoge Ham 104

Telefoon: 14 0162

E-mail: entree@dongen.nl