Logo van website De Entree

Nieuwsbericht

Kom uit je schuld

maandag 27 mei 2019

Naar schatting 1,4 miljoen huishoudens in Nederland hebben problematische schulden of een risico daarop. Een echtscheiding, een ontslag of een maand huurachterstand; het kan het begin zijn van grote financiële problemen. Mensen met schulden vragen vaak geen hulp of doen dit erg laat, vanwege schaamte of trots. Hierdoor stapelen de problemen zich op. Het kabinet wil dit schuldentaboe doorbreken en roept met de landelijke campagne ‘Kom uit je schuld’ op om geldzorgen bespreekbaar te maken.

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lanceerde de campagne vandaag in Rotterdam. In de campagne staan ambassadeurs centraal die over hun schuldprobleem praten. Hun coming out bleek de eerste stap op weg naar een oplossing. Met hun persoonlijke verhaal laten ze zien dat iedereen – jong, oud, rijk, arm – in de financiële problemen kan komen.

Wil je deze verhalen lezen? Ga dan naar www.komuitjeschuld.nl